image
image

Sylabus Digitální rámec profesí

Cílem je navrhnout učební osnovu týkající se zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých. Materiál bude sloužit jako společný rámec vzdělávacích programů uplatňovaný zejména při výuce v různých vzdělávacích institucích. Vzniklý učební přehled Digitální rámec profesí tak umožní navrhnout ideální vyučovací hodinu.

Zde můžete stáhnout výstupy:

The S.A.FE Framework (Syllabus for digital proffesions Framework)

Vedoucí organizace:

CYCLISIS (GR)

Jazyky:

angličtina

Časový rámec:

1. 2. 2019 – 31.1.2020

X
Vítejte v EDPR Project
Welcome to EDPR