image
image

Sylabus Digitální rámec profesí

Cílem je navrhnout učební osnovu týkající se zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých. Materiál bude sloužit jako společný rámec vzdělávacích programů uplatňovaný zejména při výuce v různých vzdělávacích institucích. Vzniklý učební přehled Digitální rámec profesí tak umožní navrhnout ideální vyučovací hodinu.

O2/T1 Definice klíčových IT dovedností
O2/T2 Učební osnova pro možnost zdokonalení IT dovedností u studentů

Vedoucí organizace:

CYCLISIS (GR)

Jazyky:

angličtina

Časový rámec:

1. 2. 2019 – 31.1.2020