image
image

Benchmarking „Evropské digitální profese“

Pomocí metod benchmarkingu identifikovat na národní úrovni osvědčené postupy při vzdělávání v oblasti IT. Výsledkem bude závěrečná zpráva srovnání klíčových dovedností v oblasti IT a dalších předpokladů nezbytných při vzdělávání v oblasti IT.

O1/T1 Nejlepší výukové metody pro učitele
O1/T2 Výzkumná studie Digitální profese z různých úhlů pohledu

Řídící organizace:

EuroProfis s.r.o.

Jazyky:

Angličtina

Časový rámec:

1. 9. 2018 – 30.4.2019