image
image

Μαθησιακό Πλαίσο Ψηφιακών Επαγγελμάτων

Ο στόχος μας είναι να αναπτυχθεί ένα μαθησιακό πλαίσιο για την δημιουργία αναλυτικών προγραμμάτων στην Τυπική, Μη-Τυπική, Μεταδευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Διαβίου Μάθηση με δυνατότυτα προσαρμνογής από την κάθε μία από τις προαναφερόμενες βαθμίδες στην αλλη. Το Μαθησιακό Πλαίσο Ψηφιακών Επαγγελμάτων θα ενδυναμώνει τους εκπαιδευτές να είναι εκπαιδευτές και προπονητές και θα καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

O2 / T1 Προσδιορισμός βασικών Ψηφιακών και άλλων Δεξιοτήτων απαραίτητων για την απασχόλιση σε Ψηφιακα Επαγγέλματα για την ΤΠ θέσεις εργασίας
O2 / Τ2 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών για τη βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων

Υπεύθυνος Φορέας:

CYCLISIS (GR)

Γλώσσες:

Αγγλικά

Χρονοδιάγραμμα

1. 2. 2019 – 31.1.2020