Dokončení projektu

Projekt byl úspěšně dokončen na konci února 2021. Všechny výstupy projektu najdete na webových stránkách projektu na domovské stránce.

Open Tech Trends

V rámci projektu jsme vytvořili “Open Tech Trends” knihovnu, která poskytuje podrobné informace zaměřené na aktuální témata z oblasti inovace ve vzdělávání, digitálních profesí a celé digitální sféry. Jako nejžhavější témata jsme vybrali: Průmysl 4.0, Trendy digitální transformace, Nové digitální profese, Aktuální trendy na trhu práce a Současné a budoucí digitální profese.

Briefing papers a Observatory e-jobs je k dispozici na domovské stránce jako součást O6.

Program mentorství EDPR

Mentorský program je přístupný z domovské stránky prostřednictvím chatbota. Dále zde naleznete podporující dokumenty v elektronické podobě na domovské stránce ve výstupu O5. Zaměřili jsme se na 3 oblasti:

E-leadership – Budoucí vedoucí digitálního podnikání

Podnikání (Inovace v oblasti ICT)

Kariérní poradenství

 

EDPR výměnný program

Během O4 jsme vyvinuli osnovy workshopu podporující výměnu, sdílení a přenos digitálních znalostí. Osnova je k dispozici ve všech partnerských jazycích a angličtině. Všichni partneři ve svých zemích zrealizovali národní workshopy k pilotnímu testování osnovy.

Osnovu můžete najít zde.

 

Digitální profese

Definovali jsme 25 nejžádanějších digitálních profesí a realizovali rozhovory s profesionály, které pracují na těchto pozicích ve všech partnerských zemích (Řecko, Česká republika, Španělsko a Portugalsko). Profesionálové hovořili o své pracovní náplni, vzdělání and relevantních kompetencích, které potřebují ke své práci v digitální oblasti. Vše jsme přehledně shrnuli do videí týkající se dané digitální profese.

Rámec digitálních dovedností

Máte možnost shlédnout videa zaměřující se na rámec digitálních kompetencí. V rámci projektu jsme vytvořili 5 videí, která detailně popisují jednotlivé digitální dovednosti.

Informace

Vyvinuli jsme profily 25 digitálních profesí. Odkaz na kanál YouTube najdete tam, kde jsou videa Digital Professionals.

https://www.youtube.com/channel/UCE2Ux868c5LE0I03azI4Pvw/

2. setkání partnerů v Barceloně ve Španělsku

…10.-11.6.2019… Druhé mezinárodní setkání projektu EDPR se uskutečnilo v Barceloně, u partnera projektu Centre d´Estudies Prat. Diskutován byl dosavadní vývoj projektu a zakončení jeho prvního výstupu. Mimo jiné se hovořilo o realizaci nadcházejícího druhého výstupu.

Zahajovací setkání v Praze, CZE

První mezinárodní setkání partnerů projektu ERDP se konalo v Praze v kanceláři koordinátora projektu – společnosti EuroProfis. Na programu bylo zejména představení partnerů a prezentace jednotlivých úkolů v rámci projektu.

Zahájení projektu!

Pokud chcete vědět více informací o projektu ERDP, přejděte na O projektu nebo Výstupy.

X
Vítejte v EDPR Project
Welcome to EDPR