Cíle projektu

EDPR bude vyvíjet originální a jedinečný výukový materiál zaměřený na zlepšení dovedností potřebných pro práci v oblasti informačních technologií. Cílem projektu je získat povědomí a základní znalosti o informačních technologiích u studentů a učitelů.

Výhody

EDPR poskytne uživatelům nový výukový materiál Digitální rámec profesí, který bude pomocníkem při hledání zaměstnání a při zdokonalování znalostí v oblasti IT!
Dalším inovativním vzdělávacím nástrojem se stane publikace o nejnovějších technologických trendech.

Cílová skupina

Projekt EDPR je určen pro každého, kdo chce znát odpověď na otázku: „Jakým způsobem mohu nejlépe zlepšit své IT dovednosti?``
ZAMĚŘENÝ NA MLADÉ OSOBY A UČITELE!

EDPR je evropský projekt zaměřený na následující oblasti

– Zlepšení IT dovedností u studentů a učitelů
– Vzdělávání a využití nových inovativních přístupů v dnešním digitálním světě
– Definice základní úrovně digitálních dovedností potřebných pro současný život a práci
– Definice profesí a předpokladů v oblasti informačních technologií

Naše poslání

Hlavním záměrem projektu je vytvořit znalostní bázi s informacemi o inovativních vzdělávacích metodách v IT a zároveň nalézt nové originální, interaktivní tréninkové metody. Všechny informace budou upraveny do učebních materiálů především určených mladým uživatelům.

Jaké jsou výstupy projektu?

Kliknutím na obrázek níže získáte detailnější informace.

Podívejte se na naše videa “Digitální kompetence”

Podívejte se na naše videa týkající se evropského rámce digitálních kompetencí. Videa popisují jednotlivé dovednosti pro úspěšné uplatnění v digitální sféře.

Podívejte se na naše videa “Digitální profese”.

Podívejte se na 25 TOP digitálních profesí. V rámci projektu jsme realizovali 25 rozhovorů s profesionály z oblasti digitální sféry ve všech zapojených zemích (Řecko, Česká republika, Španělsko a Portugalsko).
X
Vítejte v EDPR Project
Welcome to EDPR