Ψηφιακοί Επαγγελματίες

Παρουσιαζουμε τα 25 βίντεο με τις Συνεντεύξεις Επαγγελματιών Κορυφαίων Ψηφιακών Ειδικοτήτων, τα οποία δημιουργήθηκαν από τους εταίρους του έργου.Τις συνεντεύξεις παρείχαν είκοσι πέντε επαγγελματίες από την Ελλάδα, την Τσεχία, την Ισπανιία και την Πορτογαλία. Μας μιλούν, μεταξύ άλλων θεμάτων σε μορφή βίντεο, για το επάγγελμά τους, την εκπαίδευση και τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστεί κάποιος στο συγκεκριμένο χώρο.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

Παρουσιαζουμε τα 25 βίντεο με τις Συνεντεύξεις Επαγγελματιών Κορυφαίων Ψηφιακών Ειδικοτήτων, τα οποία δημιουργήθηκαν από τους εταίρους του έργου.Τις συνεντεύξεις παρείχαν είκοσι πέντε επαγγελματίες από την Ελλάδα, την Τσεχία, την Ισπανιία και την Πορτογαλία. Μας μιλούν, μεταξύ άλλων θεμάτων σε μορφή βίντεο, για το επάγγελμά τους, την εκπαίδευση και τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστεί κάποιος στο συγκεκριμένο χώρο .

X
Καλωσόρισες στο EDPR Project
Welcome to EDPR