Προοπτικές των Ανοικτών Τεχνολογιών

Παρουσιαζουμε τις Προοπτικές των Ανοικτών Τεχνολογιών: Το Παρατηρητήριο των η-Ειδικοτήτων δημιουργήθηκε από τους εταίρους του έργου EDPR. Ένα διαδικτυακό Παρατηρητήριο που στόχο του έχει να παρουσιάσει τα στοιχεία που αναδεκνύουν την Καινοτομία στην Εκπαίδευση και στα Ψηφιακά Επαγγέλματα τα σχετικά στον τομέα των ψηφιακών επαγγελμάτων, κυρίως μέσω των κάτωθι ερευνητικών έργων: Εργασία 4.0, Προοπτικές (Τάσεις) Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα, Προοπτικές της Αγοράς Εργασίας, και Τρέχουσες και Μελλοντικές Ψηφιακές Ειδικότητες Εργασίας.

Πατήστε εδώ για τις Ανοικτές Τάσεις: Παρατηρητήριο η- Επαγγελμάτων στα Ελληνικά, Ισπανικά, Αγγλικά, Πορτογαλικά, και Τσέχικα.

X
Καλωσόρισες στο EDPR Project
Welcome to EDPR